Задавам си въпроса какво желае днешният човек, за какво се

Кое е това, което създава и поддържа съществуването и поражда

Задавам си въпроса какво желае днешният човек, за какво се

Кое е това, което създава и поддържа съществуването и поражда

В Царството Агапе-Ре живяли Ремите и Ромете. На човешкия език