Тези писма са идеи-словеса, които съм отчупвала и продължавам да отчупвам и споделям от моя живот, в разговори (било то дистанционни или не) с тези, които обичам... Няма един адресат на писмата, въпреки че големи части от записките наистина са били писма към конкретни хора, но изложени тук те са вече събирателно... В този събирателен Адресат живеят децата ми, но също и хора, с които живота ме е срещал уж случайно, и уж само за малко повече от мигновение, както и към такива, които от непознати именно чрез тези споделяния са станали неразделна част от живота ми. Затова се надявам те да бъдат обективен изразител на познание и практически опит, който си заслужава да бъде споделен и по-нашироко..."

Задавам си въпроса какво желае днешният човек, за какво се

Кое е това, което създава и поддържа съществуването и поражда