Home2018януари

януари 2018

В научните диспути въпросът за връзката между материята и мисълта (и в този смисъл видимото и невидимото) се среща още от времето на Платон, вълнува умовете на Декарт и Спиноза, а в съвремието, с развитието на квантовата физика, се изявява в множество насоки. Най-основната е

Кое е това, което създава и поддържа съществуването и поражда живота? Всичко, което познаваме като живот? Кое е онова, което от хаоса, от стихийните състояния, извиква/трансформира „елементите“ във видимата и невидимата природа в Подредба, за да може да съществува животът изобщо?   В начало беше Словото, и

За духът който е говорил чрез пророците – познаването на Триединния Бог и Исусовите Имена във всички човешки епохи   Важно е да осъзнаваме, че Посветеният на Истината човек от всяка една епоха е познавал и имал достъп до истината за Духовния свят и Троичната същност на