Home2018април

април 2018

Задавам си въпроса какво желае днешният човек, за какво се моли, към какво се стреми? Ако тръгна по улиците и направя анкета, вероятно ще чуя отговори – здраве, сила, успех, неотиваща си младост, жизненост и силa, качествени преживявания (което май наричаме радост), красота, време, чест,